Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

Skye
7829 b1e3
Reposted frommiischa miischa viagoby goby
Skye
3341 e32e
Reposted frommywholeworld mywholeworld viagoby goby
Skye
5904 db56
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viagoby goby
Skye
Zła wiadomość jest taka, że leci czas. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.
— Michael Altshuler
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viagoby goby
Skye
Mam własny świat, w którym panuje chaos i kilka wad, przez które coś się zjebało.
— TMK
Skye
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viadobrebopolskie dobrebopolskie
Skye
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaazathiana azathiana
Skye
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme viadobrebopolskie dobrebopolskie
Skye
8919 bee8
Skye
- Alkohol to trucizna.
- To dlaczego  pijesz?
- Bo jest we mnie coś, co muszę zabić.
— I.

May 11 2015

Skye

Pomiędzy tymi, którzy mogą spać, a tymi, którzy spać nie mogą, rozciąga się przepaść. To jeden z najgłębszych podziałów ludzkości.

— Stephen King - Bezsenność
Skye
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viaemilyy emilyy
5917 2ff9 500

May 05 2015

Skye
0331 15ad 500
Skye
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaamericano americano
Skye
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Skye
Nie będzie lepszego momentu niż teraz. Czekając tracimy okazję, czekając tracimy siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaamericano americano
Skye
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viamdjg mdjg
Skye
2514 cf98
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
Skye
5818 be7d 500
chaos. i moje paranoje.
Reposted fromoutcat outcat viaemilyy emilyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl