Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

Skye
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromSabela Sabela viaemilyy emilyy
Skye
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaduuuli duuuli
Skye
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, toś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromginger1708 ginger1708 viaduuuli duuuli
Skye
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaduuuli duuuli
Skye
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamdjg mdjg
Skye
Jeśli mógłbyś się cofnąć i zmienić jedną rzecz w swoim życiu zrobiłbyś to? A jeśli tak to czy ta zmiana, zmieniłaby twoje życie na lepsze? Czy może złamałaby ci serce? Albo złamałaby serca innych? Czy wybrałbyś całkowicie inną ścieżkę? Czy może zmieniłbyś jedną rzecz? Tylko jedną chwilę? Jedną chwilę, którą zawsze chciałeś cofnąć?
— Pogoda na miłość
Skye
Nie boję się, że zostanę sama. Boję się, że nie można mnie kochać.
— bibliotekowy-swiat.blogspot.com

February 07 2015

Skye
0567 09c1
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viamefir mefir
Skye
7274 17e0
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir
Skye
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viamefir mefir
1165 e5c4 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
Skye
1680 1827
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viamefir mefir
Skye
0530 41fa 500
Reposted fromvanilka vanilka viamefir mefir

January 25 2015

Skye
6489 9596
Reposted frombloodymary bloodymary viamefir mefir
Skye
0413 b88b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Skye
"Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego".
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
7163 348c 500
Reposted fromphancats phancats viaI-am-Fine I-am-Fine

November 30 2014

Skye
5161 9adf 500
Reposted fromgrajki grajki viacelukrecja celukrecja
Skye
Jestem kobietą. To jest czekolada. Której części nie rozumiesz?
— Maya "Światło pod wodą"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxannabelle xannabelle
Skye
Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć.
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl